HRM feb 2018

HRM feb 2018

Ključne naloge organizacije so privabljanje, aktiviranje pravih sodelavcev in njihovo povezovanje, usklajevanje ter ohranjanje, ki je ključna naloga vodij, a ne vseh zaposlenih in ne za vsako ceno.

HRM, Miscellanious, sl Number of pages: 72 Going Live:

Highlited stories for HRM feb 2018

Table of contents

Bookmarks

Pagination for HRM feb 2018

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages