HRM jun/jul 2019

HRM jun/jul 2019

Pravi izziv, o katerem se bomo morali več pogovarjati, je povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega in posledično dvig plač. Tudi HR stroka bo morala aktivno prispevati svoj delež .

HRM, Miscellanious, sl Number of pages: 76 Going Live:

Highlited stories for HRM jun/jul 2019

Table of contents

Bookmarks

Pagination for HRM jun/jul 2019

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages