HRM jun/jul 2021

HRM jun/jul 2021

Celovito izkušnjo tvorita obdobji, ko je sodelavec zunanji deležnik organizacije, in obdobje, ko je v zaposlitvenem razmerju in s tem notranji deležnik.

HRM, Miscellanious, sl Number of pages: 68 Going Live:

Highlited stories for HRM jun/jul 2021

Table of contents

Bookmarks

Pagination for HRM jun/jul 2021

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages