BEEP nov 2015

BEEP nov 2015

Zakaj kulturni kapital loči uspešne od manj uspešnih? Zakaj namesto »jaz« postaviti na prvo mesto »mi«? Kaj imajo pri tem vrednote in evolucijsko voditeljstvo? Vse. Spet.

HRM, Miscellanious, sl Number of pages: 80 Going Live:

Highlited stories for BEEP nov 2015

Table of contents

Bookmarks

Pagination for BEEP nov 2015

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages